News

ITMA 2015 Milan

Time: 2015-11-12

Time: 2015/11/12-19
Place: Milan

Address: the town of wujin district, changzhou, jiangsu province, lakes sound new road no. 256, jiangsu wujin kechuang garden 2 e
© 2022 Changzhou chenye warp knitting machinery Co., Ltd.  苏ICP备20041955号-1  Powered by SAIPU master of statistics